Advokat Kirsten Tolstrup

Velkommen hos Advokat Kirsten TolstrupAdvokat Kirsten Tolstrup yder rådgivning og sparring til privatpersoner og mindre virksomheder.

Firmaet lægger vægt på personlig kontakt mellem klient og advokat i en uhøjtidelig atmosfære. Med mange års juridisk erfaring er vi klar til at hjælpe med at sikre dine interesser.

Du kan ringe til os i vores telefontider, benytte vores kontaktformular eller skrive til os på mail@advokatkirstentolstrup.dk.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores lokaler på
Tandervej 6A, 8320 Mårslet

Her er ingen myldretidstrafik. Husk at spørge efter gratis parkering.

Telefontid: mandag – torsdag   kl. 09:00 – 14:00

Vi er omfattet af reglerne om offentlig retshjælp og yder bistand i forbindelse med ansøgning om fri proces.

Med venlig hilsen

Advokat
Kirsten Tolstrup
Tlf. 86 29 54 00Advokat Kirsten Tolstrup yder rådgivning og sparring til privatpersoner og mindre virksomheder.

Firmaet lægger vægt på personlig kontakt mellem klient og advokat i en uhøjtidelig atmosfære. Med mange års juridisk erfaring er vi klar til at hjælpe med at sikre dine interesser.

Du kan ringe til os i vores telefontider, sende en mail til mail@advokatkirstentolstrup.dk
eller benytte vores kontaktformular

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores lokaler på Tandervej 6A, 8320 Mårslet.

Her er ingen myldretidstrafik. Husk at spørge efter gratis parkering.

Telefontid: mandag – torsdag   kl. 09:00 – 14:00

Vi er omfattet af reglerne om offentlig retshjælp og yder bistand i forbindelse med ansøgning om fri proces.

Med venlig hilsen

Advokat
Kirsten Tolstrup
Tlf. 86 29 54 00Advokat Kirsten Tolstrup yder rådgivning og sparring til privatpersoner og mindre virksomheder.

Firmaet lægger vægt på personlig kontakt mellem klient og advokat i en uhøjtidelig atmosfære. Med mange års juridisk erfaring er vi klar til at hjælpe med at sikre dine interesser.

Du kan ringe til os i vores telefontider, sende en mail til mail@advokatkirstentolstrup.dk
eller benytte vores kontaktformular

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores lokaler på Tandervej 6A, 8320 Mårslet.

Her er ingen myldretidstrafik. Husk at spørge efter gratis parkering.

Telefontid: mandag – torsdag   kl. 09:00 – 14:00

Vi er omfattet af reglerne om offentlig retshjælp og yder bistand i forbindelse med ansøgning om fri proces.

Med venlig hilsen

Advokat
Kirsten Tolstrup
Tlf. 86 29 54 00

Hvis du vil vide mere

Advokat Kirsten Tolstrup er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokat Kirsten Tolstrup har klientbankkonti i Arbejdernes Landsbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside http://www.gii.dk 

Advokat Kirsten Tolstrup er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Advokat Kirsten Tolstrup er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Kirsten Tolstrup, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Advokat Kirsten Tolstrup anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

Advokat Kirsten Tolstrup er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside http://www.advokatsamfundet.dk

Advokatnævnet er et uafhængigt klagenævn, der behandler klager over advokaters adfærd og salær. Advokatnævnet kan kontaktes på:
Hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/
Adresse: Kronprinsessegade 28, 1306 København K
Tlf.: +45 33 96 97 98

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner