Advokat Kirsten Tolstrup

VEJLEDENDE PRISER PÅ SALÆR PR. 01.08.21:

Køb af bolig  
Rådgivning ifm. køb af ejerlejlighed, enfamilieshus eller sommerhuskr.6.900
Rådgivning ifm. køb af andelsboligkr.5.400
Rådgivning ifm. køb af grundkr.5.900
Salg af bolig  
Selvsalg (boligsalg uden ejendomsmægler)fra
kr.
8.900
Salg af grund uden ejendomsmæglerfra kr.5.900
Rådgivning ifm. salg af ejerlejlighed, enfamilieshus eller sommerhus (med mægler)kr.6.900
Overdragelse til anden part ifm. separation, skilsmisse eller overdragelse til børnkr.5.450
Udarbejdelse og tinglysning af skøde og refusionsopgørelsekr.3.850
Oprettelse og tinglysning af:  
Testamentefra kr.3.600
Ægtepagtfra kr.3.600
Samejeaftalefra kr.3.600
Gældsbrevkr.2.500
Skifteretsattestkr.2.450
Testamente ifm. bolighandel

fra

kr.

2.995
Samejeaftale ifm. bolighandelkr.2.950
Fremtidsfuldmagterfra kr.3.000
Selskaber  
Omdannelse af andelsboliger til ejerlejligheder ved min. 4 lejligheder og når ingen af boligerne er nødlidendekr.2500 pr. time
Stiftelse af aktieselskab og anpartsselskabfra kr. 2.995
Grundpriser  
Timeprisfra kr.2.500
Kørselstid for advokatkr.1.125
For kørsel faktureres statens takst for skattefri kørselsgodtgørelse med tillæg af moms.  
Information om priser og betaling  
Der føres time/sags regnskab på de enkelte sager  
Sagerne afregnes som udgangspunkt i forbindelse med sagens afslutning. Ved længerevarende sager vil der ske periodiske afregninger.  
Der forbeholdes ret til depositum som sikkerhed for betaling på á conto 5000 kr.  
I ovenstående priser på salærer indgår ikke tinglysningsafgifter eller andre afgifter til offentlige myndigheder. Dette gælder fx på rådgivning omkring salg og køb af ejendom, tinglysning af testamenter og ægtepagter, mv.  
Alle priser er inkl. moms  
Fandt du ikke den pris, du søgte? Ring venligst for en overslagspris på tlf. nr. 86295400