Advokat Kirsten Tolstrup

Ungdomskriminalitetssager

Ungdomskriminalitetssager

KORT SAGT

○ Nævnet behandler sager om børn og unge i alderen 10-17 år.
○ Politiet eller retten henviser til nævnet.
○ Kommunen skal lave en ungefarlig undersøgelse og indstille til deres vurdering om, hvordan yderligere kriminalitet undgås.
○ Foranstaltningerne kan være alt fra mødepligt i skolen til tvangsfjernelse.
○ Forældremyndighedsindehaver og børn og unge over 12 år har ret til gratis advokatbistand ved indgribende sager.

Vil du læse mere om, hvordan Ungdomskriminalitetsnævnets sager foregår?
Tilgå nævnets hjemmeside eller læs deres folder.

Hos Advokat Tolstrup har vi stor erfaring med UKN-sager, herunder tvangsfjernelse, og vi er klar til at hjælpe dig eller dit barn, hvis der kommer en indkaldelse til Nævnet.

Hvis I har modtaget en indkaldelse til Ungdomskriminalitetsnævnet, forkortet UKN, får både forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge gratis advokatbistand, når der er tale om indgribende sager. Der henvises til nævnet af politiet, når der er rettet mistanke mod børn, og der henvises, når retten har dømt en ung person mellem 15-18 år. 
Det betyder, at nævnet kan træffe afgørelser om eksempelvis tvangsfjernelse af børn mellem 10 og 17 år. Henvisning sker i tilfælde, hvor kriminaliteten er af personfarlig eller anden alvorlig karakter, og hvor dette har eller kunne havde udløst en dom.
Da det ikke er muligt at dømme børn under 15 år, kan de alene anses som mistænkte i politiets sager. Selvom de fremstår som mistænkte, vil det ganske sjældent ske, at der henvises til nævnet, med mindre  I og med nævnet har brede muligheder hvad angår foranstaltninger, er det vigtigt at få støtte af en advokat. Dette gælder både forældre og børn og unge over 12 år. 

Med os ved din side sørger vi for at kæmpe din sag og frembringe de vigtige punkter. Trods nævnets erfaring siden 2019, har forældre eller børn og unge ofte egne løsningsforslag til, hvordan yderligere kriminalitet undgås, idet der er forskel på hvert barn og ung.

Hvad kan mødet medføre?

Der er tre mulige udfald af en sag i nævnet, 

  1. Straksreaktion, fx konfliktmægling
  2.  Forbedringsforløb, værende alt fra krav om skolegang til tvangsfjernelse. Varigheden er normalt 1-2 år
  3. Ingen straksreaktion eller forbedringsforløb

Oftest indstilles der til et forbedringsforløb, hvor der er angivet flere foranstaltninger.
Hvis enten straksreaktion eller forbedringsforløb afgøres, vil der sideløbende være møder med Ungekriminalforsorgen. 

Når der er truffet afgørelse

Som udgangspunkt kan der ikke klages over nævnets afgørelser, men hvis nævnet har truffet afgørelse af indgribende karakter, fx tvangsfjernelse, kan dette indbringes for Ankestyrelsen, som holder til i Aalborg og København. I sådanne tilfælde kan afgørelsen fra Ankestyrelsen indbringes for byretten, hvis den unge eller forældremyndighedsindehaver ønsker dette.

Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe og rådgive igennem hele processen.
Med stor erfaring og kendskab til nævnet, er Advokat Tolstrup et trygt valg.