Advokat Kirsten Tolstrup

Samejeaftale

KORT SAGT

○ Samejeaftaler fastlægger ejerandel samt hvad der sker, når samejet ophør, eksempelvis ved et brud.
○ En samejeaftale er relevant for venner eller ugifte par, som ønsker fælles at eje bolig eller lignende køb af stor, finansiel betydning.
○ Aftalen muliggør overtagelse af boligen på fælles vilkår, undgår tvungen deling af overskud ved salg og tillader individuel underskrift af boligdokumenter.
○ Det anbefales at oprette aftalen lige efter boligkøbet for at undgå konflikter i fremtiden.
○ Indholdet er f.eks. fordeling af drifts- og vedligeholdelsesudgifter, fordeling af praktiske opgaver vedligeholdelse, begrænsninger i disposition over boligen og fordeling af værdier og bo ved brud.

En advokat kan hjælpe med at oprette en samejeaftale og sørge for, at de   relevante spørgsmål overvejes.
Forinden kan I med fordel overveje bl.a. købsaftalens underskrivelse og fordeling af udgifter

Samejeaftale ved boligkøb – ugifte par

Samejeaftale, samejeoverenskomst eller samejekontrakt.
Der er flere ord for det, men det handler om det samme. Nemlig, at I som venner eller ugift par, der har købt en bolig sammen, får udarbejdet en aftale, der definerer, hvad der skal ske, hvis I ikke længere ønsker at eje en bolig sammen, eksempelvis hvis I går fra hinanden eller bliver uvenner.

Hvem skal oprette en samejeaftale?

  • Ugifte par, der køber en bolig sammen eller lignende stort finansielt køb
  • Venner der køber en bolig sammen eller lignende stort finansielt køb

Hvorfor skal man lave en samejeaftale?

Der er flere fordele ved at oprette en samejeaftale. Med en samejeaftale sikrer I:

  • Enighed om regler og rammer for hvordan I kommer ud af samejet

  • At den ene af jer kan overtage boligen på vilkår, I begge er med til at bestemme

  • At I ikke er tvunget til at dele overskuddet ved et salg, hvis I ikke synes det er det mest retfærdige

  • At den ene af jer selv kan underskrive alle dokumenter vedr. boligen

Hvornår skal man oprette en samejeaftale?

Det er en god idé at oprette en samejeaftale, mens man stadig er venner – og det bedste tidspunkt er lige efter, I har købt jeres bolig. Det er i jeres interesse at sikre hinanden en retfærdig aftale, hvis I skulle skilles. Således undgår I en lang konflikt, der kan blive både dyr og opslidende.

En advokat kan oprette en samejeaftale med jer og sikre, at den bliver tinglyst og dermed gældende. Har I haft en advokat som rådgiver i forbindelse med jeres boligkøb, vil vedkommende kunne udarbejde den for jer umiddelbart i forlængelse af jeres boligkøb.


Overvejer I at oprette en samejeaftale?

Kontakt os på 86295400 eller send os en e-mail her.

Gensidigt testamente

Derudover kan I oprette en gensidigt testamente, hvor I kan sikre hinanden og jeres evt. børn, hvis en af jer skulle falde bort.
Læs mere om gensidigt testamente her.


Lovgivning hjælper ikke ugifte par og venner

Som ugift par eller vennepar er der ingen lovgivning, der kan hjælpe jer eller som sætter rammerne for, hvordan I kommer ud af at eje en bolig sammen, hvis I skulle komme til at stå i den situation engang i fremtiden.

En samejeaftale er derfor jeres mulighed som ugift par eller venner for at få sat regler op for at ophæve et sameje omkring boligen og gøre det på en måde, som I er enige om. Det kan derfor kun anbefales, at I i forbindelse med jeres boligkøb opretter en samejekontrakt.

Hvad indeholder en samejeaftale?

En samejeaftale kan blandt andet indeholde regler for

  • Hvordan udgifter til drift og vedligeholdelse til boligen skal fordeles imellem jer

  • Hvordan praktiske opgaver i forhold til vedligeholdelse af boligen skal være fordelt imellem jer

  • Om der skal være begrænsninger i jeres respektive disposition over boligen, fx om den ene af må udleje dele af boligen uden dens anden samtykke

  • Hvordan værdierne og jeres bo skal fordeles imellem jer ved et brud

Et godt eksempel på, hvorfor en samejeaftale er en god idé, er ved bolighandler, hvor den ene person i et kæresteforhold har betalt en større andel af købesummen end den anden. Har I ikke en samejeaftale, skal I dele overskuddet for et salg ligeligt imellem jer. Med en samejeaftale kan I tage højde for, at I hver især har indskudt forskellige beløb, da I købte boligen.


Overvejelser I bør gøre jer

Inden I møder advokaten, er det en god idé selv at overveje visse spørgsmål, for eksempel

  • Skal den ene af jer købe den anden ud?

  • Hvad gør I, hvis I ikke kan blive enige om salgsprisen på boligen, hvis den ene af jer vil overtage boligen?

  • Hvordan skal udgifterne til et boligsalg fordeles imellem jer?

  • Skal boligen udlejes, og skal den ene af jer have ret til at udleje uden dens anden samtykke?

  • Hvad skal der ske, hvis den ene af jer ikke længere kan eller vil betale udgifter til boligen?

  • Hvordan skal udgifter til boligen fordeles imellem jer?

  • Hvordan skal I fordele et evt. overskud eller underskud ved salg af boligen imellem jer?

Ekstra gode råd

Husk altid at underskrive købsaftalen og skødet begge to. I kan også overveje at eje så meget af jeres indbo som muligt i fællesskab.

Pris på samejeaftale

Prisen for oprettelse af en samejeaftale i forbindelse med et boligkøb ligger fra 3950 kr. inkl. moms hos Advokat Kirsten Tolstrup.

Se vores priser her