Advokat Kirsten Tolstrup

Rådgivning ved boligkøb – hvad gør jeg herfra?

Det optimale er, at din rådgivning ved boligkøb starter, når du har fundet en bolig, du gerne vil købe, og inden du skriver under på købsaftalen.

 

Sådan foregår dit rådgivningsforløb

Hos advokat Kirsten Tolstrup foregår rådgivning ved boligkøb således:

 • Du kontakter advokatfirmaet Kirsten Tolstrup pr. mail eller telefon og fortæller, at du gerne vil have rådgivning vedr. boligkøb.
 • Advokaten kontakter herefter dig og får oplyst hvilken bolig, du ønsker at købe og hvilken evt. mægler, der er på sagen. Herefter starter dit rådgivningsforløb.
 • Først gennemgår vi dit boligkøb fra start til slut, så du ved, hvad der kommer til at foregå.
 • Advokat Kirsten Tolstrup indhenter herefter papirerne fra mægler på boligen og tjekker om alt er med, herunder:
  • Købsaftalen
  • Boligens dokumenter, fx ejendomsrapport, tingbogsattest, ejendomsvurdering, BBR-meddelelse og årsopgørelse på forbrug
  • Tilstandsrapport og el-installationsrapport
  • Energimærkerapport

Via sin gennemgang og kontrol af papirerne vurderer advokat Kirsten Tolstrup, om ejendommen er lovlig, og om der er byrder eller servitutter på ejendommen, som du skal være opmærksom på. Dette kan evt. bruges i forhandling af prisen på ejendommen.

 • Advokat Kirsten Tolstrup indkalder dig til et møde og gennemgår alle forhold omkring ejendommen med dig. Dette kan klares telefonisk eller personligt alt efter dit ønske. Hvis der er forbehold, der skal tages i forhold til handlen, aftaler vi det på mødet. På mødet kan vi også snakke om forsikring og finansiering.
 • Efter mødet udarbejder advokat Kirsten Tolstrup en godkendelsesskrivelse af handlen inklusiv de evt. forbehold, som skal afklares, før handlen kan gå igennem. Denne sendes til mægler, og du får naturligvis en kopi.
 • Advokat Kirsten Tolstrup står for korrespondancen med ejendomsmægler/sælgers advokat og din og sælgers bank indtil handlen er på plads (handlen er endelig), dvs. forbehold er afklaret og købssummen deponeret hos sælgers bank.
 • Afslutningsvis udarbejder advokat Kirsten Tolstrup skødet og sørger for tinglysningen af skøde og evt. pantebreve eller kontrollerer det tinglyste skøde, laver eller tjekker refusionsopgørelse og sikrer at sælger kan få frigivet købssummen. Handlen er nu afsluttet, og faktura sendes.
 • Har du spørgsmål undervejs i forløbet, er du velkommen til at kontakte advokaten.
 • Ved køb af bolig er det en god idé at overveje samejeoverenskomst, ægtepagt og testamente alt efter ens private forhold. Advokat Kirsten Tolstrup rådgiver gerne herom efter ønske (indgår ikke i prisen).

 

Pris for rådgivning ved boligkøb

Prisen for rådgivning ved boligkøb er 6.600 kr. inkl. moms og ekskl. tinglysningsafgift. Ring på 86295400 eller send os en mail via kontaktformularen her

 

Overvej samejeaftale eller ægtepagt

En advokat kan også lave en samejeoverenskomst, ægtepagt eller testamente i forbindelse med boligkøb.

Læs mere om hvorfor samejeaftale er en god idé, når I er et ugift, samlevende par
Læs mere om hvorfor ægtepagt er en god idé, når I er et ægtepar

 

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner