Advokat Kirsten Tolstrup

Retshjælp

 I det danske retssystem findes en række ordninger, hvor man kan få gratis advokathjælp eller få tilskud til advokatbistand. I nogle tilfælde kræver det, at man har en indtægt under en vis grænse.

Trin 1
Retshjælp på trin 1 foregår hos advokatvagterne og er gratis.
Hos advokatvagterne kan alle, uanset deres indtægt, få mundtlig, hurtig og helt grundlæggende rådgivning om juridiske spørgsmål.

Trin 2 og 3
På trin 2 og 3 får man et tilskud til betaling af advokatregningen. Retshjælp på trin 2 og 3 kræver, at ens indtægt ikke er for høj.
Du kan få tilskud i 2017, hvis din personlige indkomst i 2015 med tillæg af positiv kapitalindkomst var under 315.000 kr. Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, kan de anvendes mod, at der fremlægges dokumentation herfor. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt i 2015 være under 400.000 kr. Dog vil din partners indtægt ikke skulle medregnes, hvis I har modstridende interesser i sagen.
Beløbene forhøjes med 55.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn under 18 år, som enten bor hos den retshjælpssøgende eller i overvejende grad forsørges af denne.

Du kan ikke få retshjælp i følgende sager:

  • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag
  • Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen er af overvejende erhvervsmæssig karakter
  • Hvis du skal søge om gældssanering
  • Hvis din sag er under behandling ved en forvaltningsmyndighed eller et godkendt klage og ankenævn (du kan dog godt få retshjælp til at klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse)
  • Hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, skal den bruges, før man kan få tilskud til offentlig retshjælp

Det er også en betingelse for retshjælp, at advokaten fra starten bedømmer, at sagen kan afsluttes med det arbejde, der kan dækkes under retshjælpen.

Kilde: Advokatsamfundet

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner