Advokat Kirsten Tolstrup

Advokaterne Tolstrup yder rådgivning inden for privatretlige forhold:

• Arv
• Dødsbobehandling
• Gave
• Generationsskifte
• Ægtefællers formueforhold
• Ægtepagter
• Samejeaftaler
• Testamenter
• Tvangsfjernelse af børn
• Ugift samlevende
• Fremtidsfuldmagter