Advokat Kirsten Tolstrup

Advokaterne Tolstrup yder rådgivning indenfor alle typer af erstatnings- og forsikringssager, dog ikke sager der relaterer sig til arbejdsskader.

Indenfor erstatningsret behandles bl.a. følgende områder:

• Rådgiveransvar, herunder advokatansvar, bestyrelsesansvar, mægleransvar mv.
• Personskade
• Tingskade
• Offentlige myndigheders erstatningsansvar
• Ansattes erstatningsansvar

Der foretages vurdering af ansvarsgrundlaget samt opgørelse af eventuelt erstatningskrav.
Som typiske rådgivningsområder indenfor forsikringsret kan nævnes:

• Ulykkesforsikringer
• Pensionsforsikringer
• Livsforsikringer
• Bygningsforsikring
• Tingforsikring
• Driftstabsforsikring

 

 

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner