Advokat Kirsten Tolstrup

Ejendomshandel  

Køb af ejendom:

Advokaterne Tolstrup hjælper dig til at komme trygt igennem køb og salg af din ejendom. Det gælder både når det drejer sig om:
• Andelsboliger
• Ejerlejligheder
• Parcelhuse
• Erhvervsejendomme
• Projektudviklingsejendomme
• Landbrug
• Grunde.

At købe eller sælge en ejendom er for de fleste mennesker en af de største handler, man gør i sit liv. Derfor er det vigtigt at få en kompetent juridisk rådgivning for at undgå ubehagelige overraskelser.

Vi gennemgår sagens dokumenter og rekvirerer de dokumenter/oplysninger, der ikke er udleveret, for at du bliver så oplyst, at du trygt kan gennemføre handlen.

På baggrund af de udleverede dokumenter laver vi en godkendelsesskrivelse, udarbejder eller godkender skøde og refusionsopgørelse. Desuden koordinerer vi ekspeditionen med bank mv..

Ejerlejligheder og andelsboliger mv.

Vi hjælper dig til
• At overtage en udlejningsejendom og etablere ejerlejligheder
• At etablere en andelsboligforening
• At etablere en ejerlejlighedsforening
• At omdanne andelsboliger til ejerboliger
• At omdanne andelsboliger er nødlidende til ejerboliger

Der kan være mange årsager til, at man ønsker en anden konstruktion en den at være eneejer af en ejendom. En af fordelene ved at være flere er, at der er flere om at afholde omkostningerne til vedligeholdelse og ydelserne.

I disse år er mange andelsboligforeninger kommet i gældsproblemer, fordi man alene har set på ydelserne, der var gældende ved køb af andelsboligerne og ikke ydelserne på længere sigt. Det har betydet, at mange er kommet i en gældsfælde, hvor det er umuligt i det nuværende marked at afhænde andelslejlighederne. Her kan vi hjælpe med råd og vejledning om at finde den rigtige løsning.

Kontakt os angående ejendomshandel