Advokat Kirsten Tolstrup

Her får du en guide til boligkøb.

Hvordan foregår et boligkøb?

Som ny på ejerboligmarkedet kan et boligkøbs mange faser virke uoverskueligt. Hvor starter man, når man gerne vil købe bolig? Hvordan foregår selve boligkøbet – og hvordan afslutter man handlen? Her får du en guide til et boligkøb fra du begynder boligjagten til du står med et skøde på din nye bolig.

Opspar 5 % af købssummen

Du skal selv spare 5 % af købssummen til din nye bolig op. Dette svarer som regel til udbetalingen på boligen. Det vil sige, at hvis du ønsker at købe en bolig til 2 mio., skal du selv have sparet 100.000 kr. op. Påbegynd derfor en opsparing i god tid.

Få overblik over din økonomi

Det er helt centralt, når du skal købe bolig, at finde ud af hvor meget din kommende bolig må koste. Derfor er det vigtigt, at du lægger et budget, evt. med hjælp fra din bank eller en økonomisk rådgiver, hvor du får kortlagt dine udgifter og indtægter. Du skal også have styr på en evt. gælds størrelse og din opsparing. På den måde finder du ud af hvor stor boligudgift, du kan klare, og dermed hvad din nye bolig må koste.

Få forhåndsgodkendelse til lån

Tag kontakt til din bank, når du har overblik over din økonomi, og find ud af hvor meget du kan låne for. Få samtidig en forhåndsgodkendelse til lån. En forhåndsgodkendelse til lån giver dig mulighed for at handle hurtigt, hvis der er rift om boligerne dér, hvor du vil købe bolig. Der kan være forskel på hvilke krav de enkelte banker stiller til din økonomi, og dermed hvor stort et beløb, du kan låne. Tag derfor gerne kontakt til flere banker for at få det bedste tilbud.  

Vælg den rigtige lånetype

Finansiering af dit boligkøb sker (med mindre du betaler kontant) via et boliglån i banken (15 %), et realkreditlån (80 %) og din egen opsparing (5%). Der findes mange forskellige typer både bolig- og realkreditlån. At vælge det rigtige lån er en vigtig beslutning, der har betydning for din økonomi i mange år fremover. Vælg en god rådgiver, fx i din bank eller en uafhængig rådgiver, så du finder det rigtige lånemix for dig. Valg af det rigtige lån afhænger også af om det eksempelvis er forældrekøb eller sommerhus, man skal købe.  

Find den rigtige bolig

Når du ved hvilket beløb, du kan købe bolig for, kan du gå i gang med søge efter drømmeboligen. Her er det en god idé at overveje dine behov og dermed hvilken type bolig, der passer bedst til dig, din familie og din/jeres livssituation nu og i de kommende år. Skal det være ejerbolig eller andelsbolig? Hvor stor skal boligen være? Skal det være lejlighed, rækkehus eller villa? Skal den ligge tæt på skole, job eller indkøb? Venter vi familieforøgelse? En god tommelfingerregel er at du skal kunne se dig selv i en ejerbolig i 10 år.  

Få en boligadvokat som rådgiver

Når du har fundet den rigtige bolig, og inden du underskriver købsaftalen, er det en god idé at finde en boligadvokat, der kan varetage dine interesser i handlen. En boligadvokat sikrer, at du forstår og kender de vilkår, som du indgår handlen på, og at alle dokumenter indhentes og gennemgås med dig, fx tilstandsrapport, energimærkerapport og lokalplaner. Boligadvokaten er med dig i hele processen, indtil du har overtaget boligen og handlen er afsluttet.
Læs mere om hvorfor det er en god idé som boligkøber at få rådgivning af en boligadvokat
 

Underskriv købsaftalen

Når vilkår for købsaftalen er på plads, underskriver du købsaftalen. Din boligadvokat sørger for at et såkaldt advokatforbehold bliver indskrevet i købsaftalen. På den måde kan du trække dig ud af den ellers bindende handel uden omkostninger. Hvis du er under tidspres og underskriver købsaftalen, inden du kontakter en advokat, er det vigtigt at du selv sørger for at få et advokatforbehold indskrevet i købsaftalen. Få evt. også et bankforbehold med i købsaftalen. Tag dig altid god tid til at læse grundigt købsaftalen igennem.
Læs mere om advokatforbehold her
 

Få handlen berigtiget

Når en bolighandel berigtiges betyder det, at handlen går igennem på de aftalte vilkår beskrevet i købsaftalen, det vil i praksis sige at parterne får deres respektive ydelser, altså at du får boligen og at sælger får sine penge. Det er din (dvs. købers) advokat, der står for at berigtige handlen. Når købsaftalen er underskrevet, deponerer du som køber udbetalingen hos sælgers bank og stiller bankgaranti på resten af købssummen. Når evt. forbehold i købsaftalen er afklaret, oprettes et digitalt skøde på tinglysning.dk. Skødet underskrives af både køber og sælger, når det er godkendt af begge parter. Købers advokat sørger for, at sælgers og købers bank får besked om tinglysningen og beder om tinglysning af købers lån og aflysning af sælgers lån.  

Få styr på forsikringerne

Det er en god idé at få en husforsikring, når du ejer en villa. Denne dækker skader og hærværk, fx forårsaget af brand, storm eller indbrud. Overvej også om du skal have en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring sikrer dig mod ubehagelige økonomiske overraskelser, hvis din nyerhvervede bolig skulle vise sig at have skjulte fejl og mangler. Rådfør dig også med din boligadvokat om dit forsikringsbehov.  

Overtag boligen

Inden du kan få nøglerne til din nye bolig, skal du sørge for, at følgende er på plads:
  • forbehold i handlen skal være opfyldte
  • Restkøbssummen skal være deponeret hos sælgers bank på overtagelsesdagen
  • Skødet skal være underskrevet af dig og sælger
  • Tinglysningsafgiften skal være betalt
  • Hus- og evt. ejerskifteforsikring skal være tegnet senest pr. overtagelsesdato
Senest et par uger i forvejen aftaler du med ejendomsmægleren det præcise tidspunkt for overtagelse af boligen. Sammen med ejendomsmægleren aflæses forbrug og ejendommen tjekkes for mangler. Ved evt. mangler skal du hurtigst muligt og helst på overtagelsesdagen gøre opmærksom på dette.  

Afslut handlen

Som noget af det sidste skal der laves en refusionsopgørelse over boligens udgifter. Både din boligadvokat og ejendomsmægleren kan udarbejde refusionsopgørelsen, men det er typisk købers advokat, der gør det. Når skødet er tinglyst, refusionsopgørelsen er godkendt og refusionssaldoen er afregnet, er handlen afsluttet.  

Overvejer du at købe bolig?

Det er vigtigt at få en erfaren advokat til at rådgive dig omkring dit boligkøb. Læs mere om hvordan vi kan rådgive dig.
Du kan også kontakte os på 86295400 eller sende en e-mail her.
WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner