Advokat Kirsten Tolstrup

Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagt

KORT SAGT

○ En fremtidsfuldmagt giver dig mulighed for at udpege en fuldmægtig, eksempelvis din partner eller dit barn til at håndtere dine anliggender, hvis du bliver syg eller svækket.
○ For at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du være mindst 18 år og i stand til at forstå konsekvenserne af den.
○ Vi skræddersyr din fremtidsfuldmagt, så du får hjælp fra den eller de fuldmægtige, du har tillid til, hvis du bliver syg eller på anden måde bliver svækket.

En tryg fremtid

Vi sørger for, at dine ønsker bliver respekteret.


Hvad er en fremtidsfuldmagt?
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som skal være gældende i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og ikke længere selv
kan tage være på dine økonomiske eller personlige anliggender. Hvis fremtidsfuldmagten sættes i kraft,
er det den eller de personer, du har udpeget som fremtidsfuldmægtige, der repræsenterer dig og handler på dine vegne.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?
For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt skal du:

  • Være fyldt 18 år
  • Være i stand til at handle fornuftsmæssigt

At være i stand til at handle fornuftmæssigt betyder, at du kan forstå konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvem kan du gøre til fuldmægtig?
Du bestemmer selv, hvem du vælger at indsætte som fremtidsfuldmægtig.
Der er dog enkelte krav til den eller de personer, du vælger som fremtidsfuldmægtig/fremtidsfuldmægtige.
På det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten sættes i krav, må den fuldmægtige ikke:

  • Være under 18 år
  • Være under værgemål
  • Selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft

Du kan vælge en eller flere fremtidsfuldmægtige. Du kan også indsætte subsidiære fuldmægtige, som kan tage over,
hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige ikke længere kan varetage opgaven.

Hvordan laver man en fremtidsfuldmagt?
En advokat kan udforme fremtidsfuldmagen og rådgive om det juridiske i forhold til en fremtidsfuldmagt.
Inden du mødes med advokaten, er det en god idé at tage stilling til eksempelvis:

  • Om du ønsker en eller flere fremtidsfuldmægtige
  • Om du ønsker at indsætte en eller flere subsidiære fremtidsfuldmægtige
  • Hvem du ønsker at indsætte som fremtidsfuldmægtig/fremtidsfuldmægtige i fuldmagten

Det kan også være en rigtig god ide at tage en snak med den/de personer, som du ønsker at indsætte som fremtidsfuldmægtige.
På den måde sikre du dig, at personen har evne og vilje til at varetage opgaven.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?
En fremtidsfuldmagt koster 3.500 kr. – 4.500 inkl. moms. Prisen omfatter et møde, udarbejdelse af fremtidsfuldmagten og tinglysning af fremtidsfuldmagten.

Hertil kommer en afgift der skal betales til notaren på 300 kr.

Derfor kan det være en god ide at  oprette en fremtidsfuldmagt
Med en fremtidsfuldmagt kan du selv vælge en eller flere til at varetage dine interesser hvis du fx. bliver syg.

Fremtidsfuldmagten giver en eller flere personer efter dit valg mulighed for at sørge for de økonomiske og/eller personlige forhold for dig.
Den træder først i kraft, hvis du mister evnen til at tage vare på egne interesser.
Den skal udarbejdes og underskrives, mens du stadig er i stand til det.

  • Hos Advokat Tolstrup står vi klar til at hjælpe dig med, hvordan du bedst kan sikre din fremtid.

Kontakt os på mail@advokatkirstentolstrup.dk, tlf. 86295400 eller igennem vores kontaktformular.