Advokat Kirsten Tolstrup

Skatteregler ved forældrekøb

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i skattereglerne i forbindelse med forældrekøb. Her får du et overblik over de skatteregler og krav fra SKAT, du skal have styr på, når du køber en bolig til dit barn eller anden nært beslægtet. Dog er et godt råd at få en revisor til at hjælpe med valg af skatteordning, udarbejde din selvangivelse og lave dit regnskab. Det kræver nemlig specialistviden at udfylde en udvidet selvangivelse korrekt samt vide hvilke udgifter, der er fradragsberettigede.

 

Du skal betale skat af markedslejen

Når man udlejer en bolig, man ejer og ikke selv bebor, er der tale om erhvervsmæssig udlejning. Du skal derfor betale skat af lejeindtægten, der betragtes som personlig indkomst og beskattes som sådan.

Du skal betale skat af et beløb, der svarer til markedslejen, dvs. den husleje du kan opkræve, når du følger lejelovens almindelige bestemmelser om fastsættelse af husleje. Læs mere om fastsættelse af husleje.

Har du aftalt en husleje med dit barn, der er mindre end den, der svarer til markedslejen, skal du alligevel betale skat af et beløb svarende til markedslejen. Dit barn skal evt. også betale afgifter af differencen på den husleje, barnet betaler, og markedslejen, fordi dette beløb i skattemæssig sammenhæng vil blive betragtet som en gave til barnet.

 

Du skal lave et regnskab og gemme det i 5 år

Du skal udarbejde et regnskab og gemme det i 5 år, da SKAT kan forlange at se det. Af dit regnskab fremgår dine udgifter og indtægter. Der er flere udgifter, du kan trække fra i skat.

 

Hvad kan trækkes fra – og hvad kan ikke?

Du kan fratrække udgifter såsom:

  • kontingent til ejerforeningen eller grundejerforeningen
  • ejendomsskatter
  • vedligeholdelsesomkostninger
  • forbrugsudgifter
  • vand-, kloak- og renovationsafgifter
  • administrations- og revisorbistand til regnskabet
  • forsikring af ejendommen
  • afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter

Du kan derimod ikke fratrække tinglysningsudgifter eller dine udgifter til køberrådgivning.

Et godt råd er at få en revisor til at rådgive dig specifikt om hvilke udgifter, du kan trække fra. Dette afhænger nemlig også af hvilken skatteordning, du har valgt.

 

Virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning? Vælg den rette model for dig

Du kan vælge imellem to ordninger for beskatning, når du har købt en bolig, som du udlejer til dit barn. Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

Der er fordele og ulemper ved begge modeller. Dog er virksomhedsskatteordningen som regel den mest favorable set ud fra et skattemæssigt synspunkt. Vær blot opmærksom på, at de krav, der stilles til regnskabet i netop denne ordning, kræver en revisor.

Du kan også vælge at lade dig beskatte efter de almindelige regler, hvilket er det nemmeste at administrere, men rent skattemæssigt ingen fordele har. Rådet er derfor at få en revisors bud på hvilken skatteordning, der passer bedst til dig, og samtidig få ham til at udfylde din selvangivelse, så den bliver udfyldt korrekt.

 

Skatteregler når boligen skal sælges

Når du ikke selv har boet i boligen, som har været udlejet, skal du betale skat af den fortjeneste du har fået ved salg af boligen.

 

Skatteregler hvis du sælger boligen til din søn/datter

Hvis din søn/datter ønsker at købe boligen kan de gøre det til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Hvis de på et senere tidspunkt videresælger boligen, kan de gøre det uden at blive beskattet af overskuddet fra salget.

 

Er dit forældrekøb en andelsbolig?

Hvis dit forældrekøb er en andelsbolig gælder der andre regler end for forældrekøb af ejerboliger. For eksempel beskattes udlejning af en andelsbolig ikke som erhvervsmæssig udlejning. Som forældre vil I blive beskattet af lejeindtægten efter de almindelige regler for personbeskatning uden mulighed for fuldt fradrag.

En anden væsentlig forskel er at overskuddet for salg af andelsboligen eller rettelig andelsbeviset beskattes på samme måde som overskud fra salg af aktier. Endvidere gælder reglen om, at man kan sælge en ejerbolig til 15 % under den offentlige vurdering til sit barn, ikke for andelsboliger.

 

Overvejer I forældrekøb?

Kontakt os på 86295400 eller send en e-mail her, og hør hvordan vi kan hjælpe her trygt og sikkert gennem forældrekøbet.