Advokat Kirsten Tolstrup

Fastsættelse af husleje

Uden kendskab til lejeniveauet i den by, hvor du har købt en bolig til sin søn eller datter, kan det være svært at fastsætte den rigtige husleje. Huslejen skal samtidig opfylde både SKATs og lejelovgivningens bestemmelser. Her får du et par råd til, hvad du kan gøre, når du skal finde den rigtige husleje på forældrekøbet.  

Find huslejeniveauet i området

Du skal selv på jagt efter den rette husleje. For der findes ingen registre, hvor du slå op og finde den rette husleje,. Altså en husleje som både SKAT og huslejenævnet vil godkende. Prøv at tjekke huslejeniveauet på diverse lejeboligportaler og tag evt. kontakt til en lokal ejendomsadministrator eller ejendomsmægler, der har indsigt i det lokale lejeboligmarked. På den måde kan du få en idé om huslejeniveauet.  

Sæt huslejen

Når du skal fastsætte en husleje på en lejebolig, uanset om du udlejer til barn eller en anden, skal du overholde reglerne fastsat i lejelovgivningen, dvs. i lejeloven og boligreguleringsloven. Er boligen opført efter 31/12 1991 kan du frit sætte huslejen. Er boligen opført før, må huslejen ikke overstige ”det lejedes værdi”, hvilket vil sige den leje, der er almindeligt gældende i kvarteret for tilsvarende hus eller husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand. Endvidere skal du være opmærksom på, at de 4 største byer, hvor mange forældrekøb foregår, er såkaldt regulerede kommuner. Her fastsættes huslejen i ejendomme med mere end 6 beboelseslejemål efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Er lejemålet gennemgribende moderniseret fastsættes lejen også her efter det lejedes værdi.  

Få en forhåndsgodkendelse af huslejen

Når du mener at have fundet den rette husleje, kan du få en bindende tilkendegivelse fra SKAT på huslejens størrelse. Udlejer du kun denne ene bolig, kan du også få en forhåndsgodkendelse af huslejen i det lokale huslejenævn. Udlejer du flere boliger (dvs. 2 eller derover), har du ikke mulighed for forhåndsgodkendelse i huslejenævnet.  

Du beskattes af markedslejen

Hvis du har sat en lav husleje for at hjælpe din søn eller datter økonomisk, vil du alligevel blive beskattet af et beløb svarende til det, SKAT kalder markedslejen. Det vil sige dét som andre lignende boliger udlejes til i området. Din søn eller datter vil også blive beskattet af differencen mellem markedslejen og den leje, han eller hun betaler. Denne forskel vil nemlig blive betragtet som en gave, og de skal dermed betale en gaveafgift på 15 % af det beløb, der overstiger det afgiftsfrie beløb.  
Der er også andre skatteregler, du skal have styr på, når du køber bolig til din søn eller datter. Få styr på skattereglerne her.
 

Lejekontrakten

Skal man virkelig have en lejekontrakt, når man udlejer til sit egen søn eller datter? Det korte og fornuftige svar er – ja.  

Hvorfor er en lejekontrakt vigtig ved forældrekøb?

Det er altid fornuftigt at have en skriftlig aftale på lejeforholdet, hvor I fastsætter pligter og rettigheder for udlejer og lejer. Derudover er lejekontrakten en nødvendighed for, at jeres søn eller datter kan søge om boligstøtte, og I (som udljer) skal bruge den, hvis SKAT forlanger at se dokumentation for huslejens størrelsen.

Fremlejekontrakt mellem dit barn og bofællen

Skal boligen bruges til delebolig, laver I (forældrene) først en lejekontrakt med jeres søn eller datter som lejer. Jeres søn eller datter laver derpå en lejekontrakt med sin bofælle.

Hvordan laver man en lejekontrakt?

Det vigtigste er at få fat i den rigtige typeformular. Den kan hentes på borger.dk. Du kan godt selv give dig i kast i med at udfylde lejekontrakten. Men er det første gang, du prøver det, og er dit kendskab til lejelovgivningen overfladisk, er det en god idé at få en advokat til at udarbejde lejekontrakten.  

Har du brug for hjælp til lejekontrakt?

Kontakt os på 86295400 eller send en e-mail her. 
WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner