Advokat Kirsten Tolstrup

Boligsalgets dokumenter

Her får du et overblik over boligsalgets dokumenter. Som sælger skal du indhente forskellige dokumenter i forbindelse med salg af din bolig. Nogle af dokumenterne skal du bruge til salgsopstillingen, andre skal overleveres til den nye ejer af boligen.

Her får du en oversigt over hvilke dokumenter, du selv skal indhente og de andre dokumenter, du vil støde på i forbindelse med salg af din bolig.

Købsaftalen

Købsaftalen er det vigtigste dokument i en bolighandel, for heri er alle handlens aftaler og vilkår beskrevet. Der står en række oplysninger om for eksempel købers og sælgers navne og cpr-numre, boligens adresse, overtagelsesdato og købspris samt en række oplysninger om ejendommen indhentet fra forskellige dokumenter.

Salgsopstillingen kan også være en del af købsaftalen ligesom aftalte frister for eksempel for skøde og refusionsopgørelse kan fremgå.

Der er aftalefrihed, når man handler bolig. Det betyder, at du og køber kan forhandle om andre ting end blot prisen på boligen. Det kan være, at køber skal overtage fx garderobeskabe eller en havetraktor.

Få en advokat til at udarbejde købsaftalen. Så er du sikker på at det bliver gjort korrekt, for det er en juridisk kompliceret proces. Køber vil som regel kræve at få et advokatforbehold med i købsaftalen.

Læs mere om advokatforbehold og købers fortrydelsesret her

 

Dokumenter og oplysninger til købsaftalen

Når du har valgt en advokat til at udarbejde købsaftalen, skal du sende disse oplysninger til advokaten:

 • Dit fulde navn, adresse og cpr-nr.
 • Købers fulde navn, adresse og cpr-nr.
 • Overtagelsesdato
 • Købssum
 • Kontaktoplysninger, dvs. en e-mailadresse, på din og købers bank

Dokumenter, du selv skal indhente:

 • BBR-meddelelse (https://www.ois.dk/)
 • Bygningstegninger (weblager.dk eller www.filarkiv.dk)
 • Matrikelkort (http://gst.dk/matriklen/)
 • Jordforureningsattest (http://dmpjordsite.azurewebsites.net/)
 • Oplysninger om jordforurening fra Regionen
 • Tingbogsattest og servitutter (http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/Pages/default.aspx)
 • Den offentlige ejendomsvurdering (https://boligejer.dk)
 • Lokalplan
 • Pantebrev, årsopgørelse, låneoplysninger og seneste terminsopkrævning
 • Isoleringsattester, dokumentation for udførte forbedringer, bygge- og ibrugtagningstilladelser
 • Opgørelse over forbrugsudgifter
 • Kvitteringer i form af kopi af kontoudtog eller skærmprint fra netbank for
  • Betalt ejendomsskat
  • Renovation
  • Betalt grundejerforening/ejerforening
  • Serviceaftale på fjernvarme, naturgas, vand- og vandafledning samt skorstensfejning
 • Vedtægter og regnskab fra grundejerforening
 • Forsikringspolicer
 • erklæring med godkendelse fra banken i tilfælde af salg med tab

 

Købers fortrydelsesret

Køber har 6 hverdage til at fortryde købet af en bolig. Vil køber trække sig ud af handlen, skal køber betale dig 1 % af købssummen i kompensation. Medmindre at der er indsat et advokatforbehold i købsaftalen. For så kan køber trække sig ud af handlen uden omkostninger.

Skøde

Skødet er et dokument, der fortæller at ejerskiftet er sket, altså at køber nu ejer ejendommen. Det er som regel købers advokat, der står for udarbejdelsen af skødet med mindre andet er aftalt. Skødet er et digitalt dokument, og det udarbejdes, underskrives og tinglyses digitalt.

Når både du og køber har underskrevet skødet, bliver det tinglyst – og du skal herefter få din bank til at aflyse dine tinglyste lån. Samtidig skal du have oprettet en deponeringskonto til købssummen og oplyst køber om kontonummeret. Når skødet er endeligt tinglyst uden anmærkninger, skal købssummen frigives til dig som sælger.

Har du en advokat kontrollerer hun skødet og forestår også korrespondancen med købers advokat og din bank.

Læs mere om skøde og skødeskrivning her

 

Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelsen er en opgørelse over fordelingen af forskellige udgifter mellem dig og køber. I refusionsopgørelsen indgår som regel forbrugsregnskab på el, vand og varme sammen med typisk ejendomsskatter, kontingent til grundejerforening og ejerskifteforsikring.

Det er som regel sælgers advokat, der udarbejder refusionsopgørelsen. Har du en advokat tjekker hun, at alle udgifter er med, og at fordelingen er som den skal være. Refusionsopgørelse skal laves senest 30 dage efter at køber har overtaget boligen.

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner