Advokat Kirsten Tolstrup

Her får du et overblik over boligkøbets dokumenter. Læs videre og få indblik i købsaftale, tilstandsrapport, skøde og refusionsopgørelse.

Købsaftalen

Købsaftalen er aftalegrundlaget for bolighandlen. Det er her vilkår for ejendomskøbet står. Her står hvem der sælger ejendommen og hvem der køber den og til hvilken pris. Desuden hvornår det er aftalt at overtagelsesdagen af ejendommen finder sted. Desuden fremgår særlige aftaler som evt. overtagelse af inventar og alle andre aftaler, som køber og sælger er blevet enige om i forbindelse med handlen.

Jo grundigere og mere detaljeret og præcist en købsaftale er udformet, jo bedre et værn er den mod misforståelser, diskussioner og uenigheder mellem køber og sælger, der ellers kan blive langvarige og opslidende.

Der er aftalefrihed i forbindelse med køb og salg af bolig. Derfor kan man aftale forskellige vilkår og forudsætninger for handlen, som ikke handler om prisen på boligen. For eksempel at haveredskaber, brænde eller gardiner medfølger i handlen.

Det er også i købsaftalen, at man som boligkøber rådes til at få indskrevet et advokatforbehold. Læs mere om advokatforbehold og din fortrydelsesret som køber her

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er en rapport, der beskriver synlige skader på et hus og angiver, hvor der er risiko for, at der kan opstå skader. Tilstandsrapporten er udarbejdet på baggrund af en byggesagkyndigs gennemgang af huset suppleret med oplysninger fra sælger om boligens stand.

Vær opmærksom på, at en tilstandsrapport ikke beskriver boligens generelle vedligeholdelsesstand, og at du som køber ikke nødvendigvis får det fulde billede af tilstanden på din ejendom. Er der skader, der ikke er synlige for den byggesagkyndige, vil disse ikke fremgå af tilstandsrapporten. Som køber er det altid en god idé at tage sin egen byggesagkyndige, fx en håndværker, med og lade ham gennemgå huset.

Det er ikke lovpligtigt at der skal udarbejdes en tilstandsrapport. Men en tilstandsrapport er sammen med el-installationsrapporten og ejerskifteforsikring en forudsætning for at sælger kan fritages for sit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler. Derfor er det ret almindeligt ved køb af en ejendom, at sælger indhenter tilbud på ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af hvad den billigste ejerskifteforsikring koster.

En tilstandsrapport må maksimalt være 6 måneder gammel ved underskrivelse af en købsaftale.

Elinstallationsrapport

Elinstallationerne er ikke en del af tilstandsrapporten, men beskrives i en særskilt rapport, el-installationsrapporten. Den er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af boligens elinstallationer og som ved tilstandsrapporten er det de synlige og tilgængelige installationer, der vurderes. Rapporten er derfor ikke en garanti mod ulovlige installationer eller skjulte fejl og mangler. Det skal være en autoriseret el-installatør, der gennemgår boligens elinstallationer og udarbejder rapporten, og den er gyldig i et år.

Energimærke

I modsætning til tilstandsrapporten og el-installationsrapporten er det lovpligtigt at der er et gyldigt energimærke på boligen, når den sættes til salg, og det skal fremgå af salgsopstilling og markerdsføringen af boligen. Energimærket er lavet for at fremme energibesparende tiltag. I en energimærkerapport vurderer en byggesagkyndig, hvor energivenlig en bolig er, og foreslår hvilke tiltag der kan gøres for at spare på energiforbruget i boligen. Boligen får en samlet karakter for sin energivenlighed på en skala fra A til G, hvor A er det bedste.

Boligens dokumenter

For at få det fulde billede af hvilken ejendom man køber, er der en række officielle dokumenter på boligen, som sælger enten har eller indhenter i forbindelse med salg af boligen. Nogle af dokumenterne skal bruges til salgsopstillingen og andre skal du som køber have overleveret. Ejendomsmægleren sender dokumenterne til dig og din advokat. Har mægler glemt noget, sørger din advokat for at papirerne bliver indhentet.

Det drejer sig om:

 • Den offentlige ejendomsvurdering
 • BBR-meddelelse
 • Ejendomsskattebillet og dokumentation for betaling
 • Ejendomsrapport – kommunalt oplysningsskema
 • Tingbogsattest
 • Olietankattest
 • Forureningsstatus
 • Servitutter og andre byrder på ejendommen
 • Matrikelkort, ejerlejlighedskort
 • Bygningstegninger
 • Tinglyste pantebreve
 • Forsikringspolicer og kvitteringer for betaling af disse
 • Bygningsattester og ibrugtagningstilladelser
 • Eventuelle byggetilladelser vedr. uafsluttede byggesager
 • Tegninger og beskrivelser
 • Vedtægter fra grundejerforeninger samt referater fra møder og årsregnskab
 • Årsopgørelse på forbrug vedr. vand, varme og el
 • Lokalplaner

Skøde

Skødet beviser hvem der ejer en ejendom. Det er et dokument, der indeholder oplysninger om bolighandlen såsom købers og sælgers navne og oplysninger, ejendommens adresse, købssummen, pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og overtagelsesdag. Skødet er et digitalt dokument og skal udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk.

Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelsen er en opgørelse over fordelingen af forskellige udgifter mellem dig og sælger. I refusionsopgørelsen indgår forbrugsregnskab på el, vand og varme sammen med typisk ejendomsskatter, kontingent til grundejerforening og ejerskifteforsikring. Hvis du ikke har deponeret købssummen rettidigt i forhold til købsaftalens bestemmelser, skal du forrente købssummen fra den dag deponering skulle have fundet sted og dette skal også med i refusionsopgørelsen.

Det er som regel din advokat, der udarbejder refusionsopgørelsen og den skal være lavet senest 30 dage efter at du har overtaget boligen.

 

Overvejer du at købe bolig? Læs vores Guide til boligkøb

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner