Advokat Kirsten Tolstrup

Børnesager

Forældremyndighedssager

Når du har forældremyndigheden over et barn, betyder det, at du skal drage omsorg for barnet, og træffe beslutninger om barnets personlige forhold.

Der er forskellige regler alt efter, om barnet er født før eller efter 1. oktober 2007

Hvis jeres barn er født FØR 1. oktober 2007

Så har I fælles forældremyndighed, hvis:

 • I var gift med hinanden, da barnet blev født
 • I blev gift med hinanden efter barnet var født
 • I var separerede, da barnet blev født, men flyttede sammen igen senere
 • I underskrev en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
 • I har indsendt en aftale om fælles forældremyndighed til statsamtet, Familieretshuset eller retten

Hvis jeres barn er født EFTER 1. oktober 2007

Så har I fælles forældremyndighed, hvis:

 • I var gift med hinanden da barnet blev født eller blev gift senere
 • I var separeret, da barnet blev født, og faren i den forbindelse anerkendte faderskabet eller blev dømt til at være far i en faderskabssag ved retten
 • I underskrev en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
 • I var gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder, før barnet blev født
 • I har indsendt en blanket om aftale om fælles forældremyndighed til Familieretshuset eller retten
 • I har boet sammen inden for de sidste 10 måneder før barnet blev født, og faren i den forbindelse anerkendte faderskabet eller blev dømt til at være far i en faderskabssag ved retten

I alle andre situationer har moren forældremyndigheden alene ifølge loven.

Hvis I ikke kan blive enige:

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, så træffer domstolene afgørelse herom.

Fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Hvad kan advokaten hjælpe med?

Det er aldrig rart, når en konflikt er gået i hårdknude, og specielt ikke, når konflikten omhandler dit familieliv. Når der er tale om et så følsomt emne, er det en god ide at alliere sig med en advokat, der kan holde hovedet koldt i disse konflikter og hjælpe dig bedst muligt igennem sagsforløbet.

Samværssager

Samvær er kontakten mellem barnet og den forælder, som barnet ikke længere bor sammen med. Et barn har ret til kontakt med begge sine forældre, og begge forældre er ansvarlige for at sikre jeres barn en god kontakt.

Hvis I ikke kan blive enige om samvær

Hvis I ikke kan blive enige om, hvordan samværet skal være, kan Familiehuset træffe afgørelse om dette efter anmodning fra en eller begge af jer. Familiehuset træffer afgørelse ud fra, hvad der er bedst for barnet. Der lægges blandt andet vægt på:

 • barnets alder og modenhed
 • barnets holdning til samværet
 • barnets dagligdag, herunder fritidsaktiviteter
 • samværsforælderens og barnets kontakt hidtil
 • forældrenes samarbejdsevne
 • forældrenes arbejdsmæssige og personlige forhold
 • afstanden mellem forældrenes bopæle
 • barnets kontakt til søskende og evt. halvsøskende
 • andre praktiske forhold

Hvad kan advokaten hjælpe med?

Det er aldrig rart, når en konflikt er gået i hårdknude, og specielt ikke, når konflikten omhandler dit familieliv. Når der er tale om et så følsomt emne, er det en god ide at alliere sig med en advokat, der kan holde hovedet koldt i disse konflikter og hjælpe dig bedst muligt igennem sagsforløbet.

Bopælssager

Når I går fra hinanden er en af de vigtigste ting at beslutte, hvor jeres barn skal have bopæl.

Hvis I ikke kan blive enige

Hvis I ikke kan blive enige, kan familiehuset træffe afgørelse barnets bopæl.

Hvis I har fælles forældremyndighed, vil jeres børn automatisk have delt bopæl i tre måneder, efter I er gået fra hinanden, medmindre:

 • I begge flytter fra jeres fælles hjem
 • vigtige hensyn – såsom vold, seksuelle krænkelser eller omstændigheder, der påvirker barnets trivsel – taler imod

I perioden, hvor I har automatisk delt bopæl, kan ingen af jer starte en sag om bopælen i Familieretshuset.

Hvis I efter udløbet af de tre måneder stadig er uenige om, hvem af jer barnet skal bo hos, kan en af jer søge om hjælp til at få barnets bopæl fastlagt hos familieretshuset.

Først når det er besluttet, hvem der skal have bopælspligten, kan der aftales eller træffes afgørelse om samvær.

Bopælsforældrenes rettigheder

Hvis du er bopælsforælder, har du nogle rettigheder over barnet, som den anden forældre ikke har:

 • Du har blandt andet retten til at flytte med barnet, blot du informere den anden forældre 6 uger før flytningen. Den anden forældre kan starte en bopælssag, hvis denne er uenig i flytningen.
 • Du bestemmer overordnede forhold om barnets daglige liv fx valg af daginstitution, fritidsaktiviteter og den direkte daglige omsorg.

 

Hvad kan advokaten hjælpe med?

Det er aldrig rart, når en konflikt er gået i hårdknude, og specielt ikke, når konflikten omhandler dit familieliv. Når der er tale om et så følsomt emne, er det en god ide at alliere sig med en advokat, der kan holde hovedet koldt i disse konflikter og hjælpe dig bedst muligt igennem sagsforløbet.