Advokat Kirsten Tolstrup

Ægtepagt

kort sagt

○ En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller, der regulerer fordelingen af værdier og gæld ved skilsmisse eller død.
○ Ved boligkøb og andre store økonomiske værdier eller gæld, klarlægger en ægtepagt fordelingen af økonomiske værdier ved eventuel skilsmisse eller død.
○ En ægtepagt oprettes af ægtefæller i fællesskab; begge parter skal være enige. For papirløse par anbefales en samejeaftale.
○ I bør overveje en ægtepagt, hvis I vil gifte jer og tilpasse den økonomiske fordeling.
○ Indholdet i en ægtepagt tilpasses behov og ønsker, med tre grundlæggende typer: særeje, deling af pensioner og gaveægtepagt. Alle typer skal tinglyses og pålægges afgifter.


Hvis I ikke opretter en ægtepagt, gælder reglerne om formuefællesskab. Forskellige par har forskellige behov, og det er derfor vigtigt at finde ud af, hvad der fungerer bedst for jer.

 

Hvorfor er det en god idé at oprette en ægtepagt?

Det kan virke uromantisk at snakke skilsmisse og død på tidspunkter i sit liv, hvor fremtiden tegner lys, og man er allermest lykkelig, for eksempel når man skal giftes eller køber en bolig sammen med sin partner. Men det er ikke desto mindre fornuftigt at tage stilling til de økonomiske spørgsmål, mens tid er, og mens man stadig er gode venner.

På den måde kan I både sikre hinanden bedre, fx ved dødsfald, og I kan undgå konflikter, hvis jeres veje skulle skilles. Med en ægtepagt har I nemlig alle de væsentligste aftaler på plads, om det så angår bolig eller andre økonomiske forhold.

Ægtepagt ved boligkøb

Når man er et gift par, har man mulighed for at oprette en ægtepagt. Når man eksempelvis investerer i en bolig sammen, er der særlig god anledning til at oprette en sådan.

For hvis I mod forventning skulle skilles en dag, er det fornuftigt, at der er styr på, hvordan I vil dele jeres økonomiske værdier.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller, hvor I som ægtepar tager stilling til, hvordan jeres værdier og evt. gæld skal fordeles ved en evt. skilsmisse eller ved dødsfald.

En ægtepagt må ikke forveksles med et testamente. Et testamentes bestemmelser udløses kun ved dødsfald, hvor en ægtepagts bestemmelser træder i kraft ved både skilsmisse og dødsfald.

En ægtepagt kan også bruges til at sikre hinanden bedre ved dødsfald end arveloven foreskriver.

En ægtepagt skal tinglyses i personbogen for at være gyldig. Alt dette sørger vi selvfølgelig for, at I nemt kommer igennem.

Hvem kan oprette en ægtepagt?

En ægtepagt oprettes af ægtefæller, og begge ægtefæller skal være enige om indholdet af dét, ægtepagten vedrører. Man kan ikke oprette en ægtepagt alene. Hvis I som papirløst par, men gerne vil sikre hinanden, kan I ikke oprette en ægtepagt. I skal derimod oprette en samejeaftale.

Læs mere om samejeaftale her.

Hvornår skal man oprette en ægtepagt?

Allerede når I har besluttet at gifte jer, er det en god idé sammen at tage stilling til, hvordan I vil dele jeres værdier ved en evt. skilsmisse eller sikre hinanden i tilfælde af et dødsfald. Tag derfor kontakt til en advokat, når I går i bryllupstanker.

Når I gifter jer med hinanden, får I automatisk formuefællesskab. Det vil sige, at I som udgangspunkt, hvis I bliver skilt, skal dele overskuddet af jeres positive bodele. Er dette det rette for jer, behøver I ikke at oprette en ægtepagt.

At det alligevel kan være en god idé at oprette en ægtepagt, kan I læse mere om nedenfor.

Hvad indeholder en ægtepagt?

En ægtepagt vil altid blive udformet, så den passer til jeres situation og ønsker. Men der findes grundlæggende tre typer af ægtepagter, som imødekommer de flestes behov.

 • Ægtepagter om særeje
  Når I som ægtepar laver en ægtepagt med særeje, laver I en aftale om, hvad I hver især ejer, og hvad der dermed ikke skal deles ved en evt. skilsmisse. Der findes 3 typersæreje: fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje og kombinationssæreje. Typisk opretter man særeje, hvis der er stor forskel på jeres respektive formuer ved ægteskabets indgåelse, hvis en af jer ejer eller starter en virksomhed, hvis en af jer venter en stor arv eller hvis en af jer har stor gæld.
 • Ægtepagter om deling af pension
  Hvis I ønsker at dele jeres pensioner ligeligt ved skilsmisse, skal I også oprette en ægtepagt. Pensioner er ikke omfattet af det fælleseje, som ellers automatisk bliver oprettet, når I gifter jer.
 • Ægtepagter som gaver
  Hvis en af jer ønsker at give sin ægtefælle en betydelig gave, fx halvdelen af et hus, skal I også oprette en ægtepagt – en såkaldt gaveægtepagt.

Alle ægtepagter skal tinglyses for at være gyldige. Afhængigt af typen af ægtepagt er der forskellige afgifter til staten, der skal betales.

Hvem kan hjælpe med at oprette en ægtepagt?

Det er en advokat, der rådgiver om og opretter ægtepagter. Advokaten sørger for, at ægtepagten bliver udformet, så den passer til jeres behov og ønsker.

Overvejer I at lave en ægtepagt? Kontakt os på 86295400 eller send en e-mail her.

Overvejelser I bør gøre jer

Allerede inden I kontakter en advokat, kan I selv gøre jer nogle overvejelser om, hvordan jeres formue og andre værdier skal deles, i det tilfælde jeres ægteskab skulle gå i opløsning ved skilsmisse eller dødsfald. Det kunne eksempelvis være:

 • Hvilken type ægtepagt skal vi have lavet?
 • Skal vi oprette særeje?
 • Skal vi have delvist særeje og delvist fælleseje?
 • Skal vores pensioner deles ligeligt, hvis vi skal skilles?
Udover ægtepagten kan det være en god idé at sikre hinanden med et gensidigt testamente. Læs mere om, hvorfor det er en god idé at lave et gensidigt testamente, når man er gift.