Advokat Kirsten Tolstrup

Tvangs-fjernelser

Tvangsfjernelse

kort sagt

○ Ved tvangsfjernelse har du og børn over 12 år ret til gratis advokatbistand.
○ Beslutningen om tvangsfjernelse træffes af Børne- og ungeudvalget i kommunen, som består af en dommer, to politikere, og to børnesagkyndige. Socialrådgiveren indstiller til tvangsfjernelse.
○ Du har ret til at fortælle din mening ved et møde med udvalget med din advokat.
○ Hvis du er uenig i udvalgets beslutning, kan du anke til Ankestyrelsen. De behandler sagen inden for otte uger og giver dig en mulighed for at udtale dig igen med din advokat tilstede.
○ Hvis du ikke er tilfreds med Ankestyrelsens afgørelse, kan du bringe sagen videre til byretten. I særlige tilfælde kan den ankes fra byretten til landsretten.
○ Vi kan hjælpe og rådgive dig under hele processen, være til stede ved møder og beslutninger og føre sagen igennem systemet.

Når der skal træffes afgørelse om tvangsfjernelse, er det aldrig nemt. Derfor er det også vigtigt at vælge en advokat, som kæmper for jeres familie.  Med Advokat Kirsten Tolstrup står I ikke alene.

Hvad er kravene for tvangsfjernelse?
Tvangsfjernelse er en af de mest indgribende foranstaltninger, en familie kan opleve, og må derfor anses som den sidste udvej. Tvangsfjernelse kræver, modsat frivillig anbringelse, at en forældremyndighedsindehaver eller barnet over 15 år kan nægter at samtykke til anbringelse. Det er uden betydning, om det er barnet eller forælderen, som nægter at samtykke.
Som samboende forældre har I ret til en advokat, som deles med barnet under 12 år.
For så vidt, I er skilt, har (hver) forældremyndighedsindehaver ret til en advokat. Er barnet over 12 år, har denne ret til egen advokat. 

Barnet fjernes uden samtykke, hvis:

  • Der vurderes at være åbenlys risiko for, at barnet tager skade af at blive i hjemmet.
  • Der vurderes, at problematikkerne ikke kan løses med hjælp i hjemmet.

Forældre og børn over 12 år har ret til gratis advokatbistand.

Hvordan kan vi hjælpe?
Hos Advokat Kirsten Tolstrup har vi god erfaring med børnesager og kan derfor hjælpe med sager om tvangsfjernelse.
Vi er klar til at hjælpe både forældre og børn hele vejen igennem med stort fokus på at få jer alle godt igennem processen.

Træffer Børn- og Ungeudvalget en afgørelse, du eller dit barn ikke er enig i, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen.
Ligeledes kan Ankestyrelsens afgørelse påklages til byretten. 

 

Hvad er kravene for tvangsfjernelse?
Tvangsfjernelse er en af de mest indgribende foranstaltninger, en familie kan opleve, og må derfor anses som den sidste udvej. Tvangsfjernelse kræver, modsat frivillig anbringelse, at en forældremyndighedsindehaver eller barnet over 15 år kan nægter at samtykke til anbringelse. Det er uden betydning, om det er barnet eller forælderen, som nægter at samtykke.
Som samboende forældre har I ret til en advokat, som deles med barnet under 12 år.
For så vidt, I er skilt, har (hver) forældremyndighedsindehaver ret til en advokat. Er barnet over 12 år, har denne ret til egen advokat. 

Barnet fjernes uden samtykke, hvis:

  • Der vurderes at være åbenlys risiko for, at barnet tager skade af at blive i hjemmet.
  • Der vurderes, at problematikkerne ikke kan løses med hjælp i hjemmet.

Forældre og børn over 12 år har ret til gratis advokatbistand.

Hvordan kan vi hjælpe?
Hos Advokat Kirsten Tolstrup har vi god erfaring med børnesager og kan derfor hjælpe med sager om tvangsfjernelse.
Vi er klar til at hjælpe både forældre og børn hele vejen igennem med stort fokus på at få jer alle godt igennem processen.

Træffer Børn- og Ungeudvalget en afgørelse, du eller dit barn ikke er enig i, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen.
Ligeledes kan Ankestyrelsens afgørelse påklages til byretten. 

 

Hvad kommer der til at ske?
Hvis kommunens Børn- og Ungeudvalg har truffet beslutning om tvangsfjernelse, vil de fjerne dit barn fra hjemmet uden dit samtykke.

I processen er det derfor vigtigt at have tilknyttet en advokat, som arbejder for, at I får den rigtige hjælp, eksempelvis ved mindre indgribende foranstaltninger. 

For at kunne tvangsfjerne skal der være åbenlys risiko for, at dit barn tager alvorlig skade, hvis det bliver boende hos dig. 
Hvis det kan vurderes, at problematikkerne kan løses med hjælp i hjemmet, er betingelserne for tvangsfjernelse ikke opfyldt. De mindre indgribende foranstaltninger er eksempelvis at udpege en kontaktperson eller tilbyde familiebehandling.

Du kan læse mere om tvangsanbringelser på borger.dk 

Kontakt os på tlf.nr. 86295400, mail@advokatkirstentolstrup.dk eller igennem vores kontaktformular.

Hvis aktuel eller mulig afgørelse om tvangsfjernelse er i forbindelse med en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet,
kan du læse mere her.