Advokat Kirsten Tolstrup

Gensidigt testamente  

 


 

Hvad er et gensidigt testamente?

Et gensidigt testamente oprettes typisk af par, samlevende eller ægtefæller for at sikre og tilgodese hinanden. Det er altid en god idé at oprette et testamente, så man får styr på hvem der skal arve og hvor meget. Men navnlig når man investerer i store værdier, fx en fælles bolig, er det en ekstra god idé.

 

Ugift par: Hvorfor er det en god idé at lave et gensidigt testamente?

Som ugift, samlevende par arver man ikke automatisk hinanden, hvis den ene af jer skulle falde bort. Det kan give nogle problemer for den længstlevende at blive i den fælles bolig, man har købt sammen, fordi man som efterladt kæreste som udgangspunkt intet arver. Skulle den ene af jer dø uden at I har lavet et gensidigt testamente, vil det være afdødes evt. børn eller forældre/søskende, der arver.

Derfor er det en god idé at oprette et gensidigt testamente, når I ejer en bolig sammen. På den måde kan I sikre, at I arver hinanden, og at den længstlevende af jer får bedre muligheder for at blive i jeres bolig.

Husk at der er forskel på gensidigt testamente og samejeaftale. Læs mere om samejeaftale her.

 

Gift par: Hvorfor er det en god idé at lave et gensidigt testamente?

Når man er gift, arver man hinanden i henhold til arveloven. Men man kan sikre og tilgodese hinanden endnu bedre ved at oprette et gensidigt testamente. Det er navnlig i situationer, hvor I har børn sammen og/eller hver for sig, at der er mulighed for at tilgodese hinanden med en større andel af arven. Har I ikke børn, vil I som ægtefæller automatisk arve hinanden.

Husk at der er forskel på gensidigt testamente og ægtepagt. Læs mere om ægtepagt her.

 

Hvordan laver man et gensidigt testamente?

Det er advokaten, der udformer testamentet, og rådgiver om det juridiske i forhold til jeres ønsker.  Inden I mødes med advokaten, er det en god idé at tage stilling til eksempelvis:

  • Skal den længstlevende af jer arve alt eller mest muligt efter den førstafdøde?

  • Hvem skal arve den længstlevende?

  • Hvis I ikke har børn, skal arven så fordeles ligeligt mellem jeres slægtninge?

  • Hvis i har børn, skal børnene arve lige meget eller mindst muligt?

  • Ønsker I at tilgodese navngivne personer eller organisationer?

  • Ønsker I at gøre jeres arvingers arv fra jer til deres særeje?

  • Skal testamentet udformes således, at det tager højde for evt. kommende børn?

 

Hvad koster et gensidigt testamente?

Et gensidigt testamente koster omkring 3.600 kr. inkl. moms. Gebyret til notaren er 300 kr.

 

Et godt tip

Et sidste tip til ugifte, samlevende par er, at I også indsætter hinanden med navn som arvinger på jeres pensions- og forsikringsordninger samt giver ATP besked om, at I er samlevende. Skulle en af jer gå bort, vil den anden få udbetalt et engangsbeløb.

 

Hvem kan hjælpe med at lave et gensidigt testamente?

En advokat kan hjælpe jer med at lave et gensidigt testamente, der passer til jeres situation og ønsker.

 

Vi drøfter gerne gensidigt testamente med jer. Kontakt os på 86295400 eller send en e-mail her.