Advokat Kirsten Tolstrup

SKØDE

KORT SAGT

○ Et skøde er et digitalt dokument, som er nødvendigt ved køb af ejendom for at dokumentere ejerskab og ret til rådighed over ejendommen
○ Udover ved boligkøb, er der blandt andet behov for skødeændringer i situationer som samlivsophør, skilsmisse, køb på tvangsauktion og ved brug af skifteretsattest ved dødsbo
○ Skødet tinglyses digitalt ved hjælp af MitID. Få hjælp hos os til at sikre, at skødes udarbejdes, ændres og tinglyses korrekt

Få det juridiske på plads

Vi hjælper med at sikre dit ejerforhold.

 

 

Hos Advokat Kirsten Tolstrup hjælper vi dig med skødeskrivning, ændring af skøde og tinglysning af skøde. Du skal have lavet et skøde, når du har købt en ejendom. Skødet skal tinglyses, for at du kan dokumentere, at du ejer ejendommen og er legitimeret til at disponere over den.

Du skal lave et skøde, ved

Først og fremmest boligkøb. Men der er samtidig en række situationer, hvor du kan få brug for at ændre et skøde. Vi har listet situationerne her:

Samlivsophør (ugifte par)

Hvis du og din partner går fra hinanden, og den ene af jer overtager den andens andel af jeres fælles bolig – det kan endda være, at du helt eller delvist overtager den fælles bolig. Vi kan hjælpe jer med at ændre skødet. For at ændre skødet har vi brug for følgende informationer:

 • Ejendommens adresse
 • Overtagelsesdato
 • Købssum/gældsovertagelse
 • En underskrevet aftale om overdragelsen

Skilsmisse

Hvis du og din ægtefælle skal skilles, og I aftaler, at den ene af jer overtager jeres fælles eller den andens ejerbolig, skal den, der overtager boligen, have et skøde. Vi kan hjælpe jer med at lave eller ændre skødet. For at ændre skødet har vi brug for følgende informationer:

 • Kopi af separations- eller skilmissebevillingen
 • Ejendommens adresse
 • Overtagelsesdato
 • Købssum/gældsovertagelse

Tvangsauktion

Har du købt en bolig på auktion, skal du have tinglyst dit auktionsskøde for at sikre og oplyse om din adkomst til ejendommen. Du vil som regel modtage dit skøde i papirform fra retten, og det skal herefter digitaliseres og tinglyses.Har du et auktionsskøde, du gerne vil have tinglyst, kan du sende en kopi til os, så sørger vi for at få det tinglyst. Send det til os på mail her.

Skifteretsattest

En skifteretsattest bruges, når et dødsbo ejer en ejendom. Hvis man ønsker at tinglyse en skifteretsattest, er det som regel, fordi den efterlevende ægtefælle skal stå som ejer af ejendommen alene, eller boet skal sælge ejendommen eller måske belåne ejendommen. Når man tinglyser en skifteretsattest, bliver arvingerne indsat som med- eller eneejere af ejendommen, så de er legitimeret til at handle underskrive på skødet, da den afdøde i sagens natur ikke kan underskrive længere.

Har du en skifteretsattest, som du skal have tinglyst, skal vi bruge følgende oplysninger fra dig:

 • Skifteretsattesten
 • CPR-numre på samtlige arvinger
 • Begrundelse for tinglysning eller en aftale
 • Ejendommens adresse

Skødet underskrives med MitID, eller der kan fremsendes en fuldmagt, så den, der forestår tinglysningen, kan underskrive på vegne af den, der har afgivet fuldmagt.

Tinglysning af skøde

Et skøde på en ejendom er i dag et digitalt dokument, der udarbejdes, underskrives og tinglyses digitalt. Du underskriver med MitID.

Hos Advokat Tolstrup sørger vi for, at alle oplysninger til brug for tinglysningen bliver indhentet og indtastet.

Har du brug for hjælp til skøde?
Kontakt os på 86295400 eller send en e-mail her.

eller …