Retssager


Advokaterne Tolstrup fører retssager- og voldgiftssager samt bistår i sager om syn og skøn. Desuden bistår vi i konfliktløsning og forligsforhandlinger.

Du skal være opmærksom på, at du i mange sager har retshjælp på din forsikring. Det betyder, at du kan få en del af udgifterne til at føre retssagen dækket dog sådan, at du i de fleste tilfælde skal betale en selvrisiko. Hvis du ikke har en forsikring, der dækker retssagsomkostningerne, kan du i visse tilfælde få bevilliget fri proces, når du opfylder indtægtsforholdene herfor.