Advokat Kirsten Tolstrup

Hvad laver en advokat for dig som boligkøber?

Det er godt at have en advokat med erfaring i boligkøb med på sidelinjen, når man er boligkøber. En advokat sikrer dig, at du får købt din bolig på de rigtige betingelser og kender vilkårene for købet til bunds.

En advokat gennemgår alle papirer vedrørende boligen, herunder tjekker købsaftalen.

Advokaten tager sig af korrespondancen med mægler og din bank og kontrollerer skøde og refusionsopgørelse, når handlen er gået igennem, så du er sikker på at alt går rigtigt til. Endelig tjekker advokaten, om sælger kan få frigivet købssummen.

 

Hos advokat Kirsten Tolstrup foregår forløbet således:

 • Du kontakter advokatfirmaet Kirsten Tolstrup pr. mail eller telefon og fortæller, at du gerne vil have rådgivning vedr. boligkøb.
 • Advokaten kontakter herefter dig og får oplyst hvilken bolig, du ønsker at købe og hvilken evt. mægler, der er på sagen. Herefter starter dit rådgivningsforløb.
 • Først gennemgår vi dit boligkøb fra start til slut, så du ved, hvad der kommer til at foregå.
 • Advokat Kirsten Tolstrup indhenter herefter papirerne fra mægler på boligen og tjekker om alt er med, herunder:
  1. Købsaftalen
  2. Boligens dokumenter, fx ejendomsvurdering, BBR-meddelelse og årsopgørelse på forbrug
  3. Tilstandsrapport og el-installationsrapport
  4. Energimærkerapport
 • Via sin gennemgang og kontrol af papirerne vurderer advokat Kirsten Tolstrup, om ejendommen er lovlig, og om der er byrder eller servitutter på ejendommen, som du skal være opmærksom på. Dette kan evt. bruges i forhandling af prisen på ejendommen.
 • Advokat Kirsten Tolstrup indkalder dig til et møde og gennemgår alle forhold omkring ejendommen med dig. Dette kan klares telefonisk eller personligt alt efter dit ønske. Hvis der er forbehold, der skal tages i forhold til handlen, aftaler vi det på mødet.
 • Efter mødet udarbejder advokat Kirsten Tolstrup en godkendelsesskrivelse af handlen inklusiv de evt. forbehold, som skal afklares, før handlen kan gå igennem. Denne sendes til mægler, og du får naturligvis en kopi.
 • Advokat Kirsten Tolstrup står for korrespondancen med ejendomsmægler/sælgers advokat og din og sælgers bank indtil handlen er på plads (handlen er endelig), dvs. forbehold er afklaret og købssummen deponeret hos sælgers bank.
 • Afhængig af arbejdsdelingen mellem sælgers mægler/advokat og købers advokat udarbejder advokat Kirsten Tolstrup skødet og sørger for tinglysningen af skøde og evt. pantebreve eller kontrollerer det tinglyste skøde, hvis sælgers rådgiver laver dette. Derudover laver eller tjekker vi refusionsopgørelse og sikrer at sælger kan få frigivet købssummen. Handlen er nu afsluttet, og faktura på vores honorar sendes.
 • Har du spørgsmål undervejs i forløbet, er du velkommen til at kontakte advokaten.
 • Ved køb af bolig er det en god idé at overveje samejeoverenskomst, ægtepagt og testamente alt efter ens private forhold. Advokat Kirsten Tolstrup rådgiver gerne herom efter ønske (indgår ikke i prisen).

 

Pris for rådgivning

Prisen for rådgivning i forbindelse med boligkøb er 6.600 kr. inkl. moms og ekskl. tinglysningsafgift. Ring på 86295400 eller send os en mail via kontaktformularen her

 

Overvej samejeaftale eller ægtepagt

En advokat kan også lave en samejeaftale, ægtepagt eller testamente i forbindelse med boligkøb.

Læs mere om hvorfor samejeaftale er en god idé, når I er et ugift, samlevende par
Læs mere om hvorfor ægtepagt er en god idé, når I er et ægtepar