Advokat Kirsten Tolstrup

Når I køber en lejlighed som forældrekøb, giver det jeres søn og datter mulighed for som lejer at søge om boligstøtte. Dermed kan din søn eller datter og reelt også dennes bofælle få et tilskud til huslejen.

Det er dog vigtigt, at Skat forhåndsgodkender lejen – således at Skat ikke senere ændrer lejefastsættelsen.

 

Regler for boligstøtte

Hvis boligen til jeres søn eller datter er tænkt som en delebolig med en anden, skal I være opmærksomme på, at der kun er én i boligen, der får boligstøtte. Boligstøtten bliver udbetalt til den person, der har ansøgt. Det vil typisk være jeres søn eller datter.

For at kunne søge om boligstøtte, skal man have en underskrevet lejekontrakt.

 

Hvor meget kan man få i boligstøtte?

Hvor meget din søn eller datter kan få i boligstøtte afhænger blandt andet af:

  • Antallet af kvadratmeter i boligen
  • Huslejens størrelse, når el, vand og varme er trukket fra
  • Antallet af beboere i lejemålet
  • Indkomst og formue for beboerne i lejemålet

Inden din søn eller datter ansøger om boligstøtte, kan I beregne et overslag på borger.dk. Det kan give dig et godt bud, hvad han eller hun kan forvente at få i boligstøtte.

 

Hvordan søger man boligstøtte?

Det er din søn eller datter (lejeren), der søger om boligstøtte, og ansøgningsprocessen foregår digitalt på borger.dk. Når man søger, skal man bruge sin lejekontrakt. Dels fordi man skal bruge konkrete oplysninger såsom husleje i ansøgningen. Dels fordi man skal vedlægge en kopi med udlejers, dvs. jeres/forældrenes, underskrift.

Husk at søge om boligstøtte senest en måned efter indflytning.

Skal man undgå alt for lang sagsbehandlingstid hos Udbetaling Danmark, der står for sagsbehandlingen, skal man sørge for at vedhæfte lejekontrakt og andre nødvendige dokumenter til ansøgningen og sikre, at oplysninger i folkeregistret er korrekte. Forvent dog alligevel en sagsbehandlingstid på 2-3 måneder.

 

Udbetaling af boligstøtte

Boligstøtten er forudbetalt og udbetales den første hverdag i måneden.

 

Overvejer I forældrekøb?

Kontakt os og få rådgivning gennem hele processen. Ring på 86295400 eller send en e-mail her.